• توزیع ۱ ریال سود نقدی وپسا برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
    ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۱۶:۴۵:۱۱

    شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ مبلغ ۱ ریال (۱۰ درصد) از سود ۱۰ ریالی خود برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ را توزیع کرد.