• توضیح زیرمجموعه "وبصادر" درباره نوسان سقف نرخ انرژی و نیروگاهی.
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۰۹:۵۸:۴۶

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سرمایه گذاری خوارزمی از ابلاغ مصوبه اصلاح ضوابط بازار برق درخصوص افزایش سقف نرخ انرژی و کاهش نرخ نیروگاهی خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشت به تابلو معاملات شد. براین اساس، "وخارزم" اعلام کرد: نرخ پایه آمادگی بدون تغییر و برابر با ۱۸۵ ریال به ازای هر کیلووات ساعت آمادگی تعیین شده است. - سقف نرخ انرژی در بازار عمده فروشی از ۶۰۰ ریال به ۶۴۲ ریال به ازای هر کیلووات ساعت افزایش یافته است. - نرخ سوخت نیروگاهی مبنای سقف بازار از ۶۰۷ ریال به ازای هر لیتر سوخت مایع یا هر متر مکعب گاز طبیعی به ۵۰ ریال کاهش یافته است. همچنین به منظور بهبود راندمان نیروگاه‌ها و کاهش مصارف غیر ضرور سوخت برای نیروگاه های با بازده بیشتر/ کمتر از متوسط بازده مولد های متصل به شبکه سراسری و فعال در بازار، اثرات کارایی/ ناکارایی مصرف سوخت اعمال می شود. - سهم بازار متعادل ساز( بازار عمده فروشی برق) طی شش ماه از زمان ابلاغ مصوبه وزیر نیرو حداکثر به ۳۰ درصد خواهد رسید و شرکت‌های توزیع نیروی برق با همکاری شرکت توانیر باید ۷۰ درصد نیاز مصرف را از طریق بورس انرژی تامین کنند. - در آغاز اجرای مصوبه حداقل ۵ درصد مبادلات بازار عمده فروشی باید در بورس انرژی انجام پذیرفته و با افزایش مستمر طی ۶ ماه حداقل به ۳۰ درصد افزایش یابد. - با توجه به بند ۵ فوق، عرضه کنندگان باید سهم از انرژی الکتریکی را به بورس انرژی عرضه کنند و در صورت عدم عرضه ظرفیت، خرید این بخش از ظرفیت در بازار عمده فروشی مشمول پرداخت آمادگی نخواهد شد. - درآمد فروش انرژی متاثر از عرضه، تقاضا، نرخ های رقابتی ارائه شده توسط کلیه بازیگران بازار، نحوه تامین نقدینگی شرکت های توزیع نیروی برق به منظور حضور در بورس انرژی، نحوه تامین سوخت گاز و مایع نیروگاه های منتظر قائم در نیمه دوم سال جاری و شرایط خاص بازار در زمان واقعی است. با توجه به بند ۲ و ۳ پیش‌بینی می‌شود: - افزایش ۷ درصد از سقف نرخ انرژی بازار عمده فروشی از ۱۱ خرداد سال جاری تا پایان شهریور مبلغ فروش نارنجی در بازار برق افزایش پیدا کند. - به دلیل اعزام نیروگاه ها به حضور در بورس انرژی و عرضه اجباری بخش ظرفیت نیروگاه، سوابق معاملات بورس انرژی و کاهش جدی AVC نیروگاه بر اساس بند ۳ در نیمه دوم سال جاری با کاهش میزان مصرف نرخ فروش انرژی کاهش یافته و در نتیجه درآمد فروش انرژی کاهش پیدا خواهد کرد. - بر اساس بند ۱ و ۲ متوسط نرخ فروش انرژی تغییر محسوسی نخواهد داشت. - به دلیل کاهش نرخ سوخت نیروگاهی مبنای سقف بازار عمده فروشی به میزان ۵۵۷ ریال در هر متر مکعب/لیتر و با توجه به مصرف سوخت معادل حدود ۲ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در طول سال حدود ۱۰۰ میلیارد تومان به درآمد نیروگاه اضافه خواهد شد. - به دلیل تامین کسر درآمد مربوط به نیروگاه های با راندمان کمتر از متوسط شبکه، نیروگاه بخار منتظر قائم مشمولین بند بوده ولی به دلیل عدم انتشار دستورالعمل اجرایی، آثار نمازیان قابل برآورد نیست. بر اساس مصوبات هیات تنظیم بازار برق که مورد تایید وزیر نیرو قرار گرفته در سال جاری شاهد تغییر جدی در معماری بازار خواهیم بود و به منظور برآورد صحیح از روند بازار عمده فروشی و بورس انرژی نیاز به سپری شدن حداقل یک دوره یکساله است.