• پذیره‌نویسی اوراق مرابحه عام دولت (واجد شرایط خاص)
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۰۸:۴۰:۵۸

    به اطلاع می‌رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره ۲۷۳۵/ن/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ و اطلاعیه شماره ۲۷۶۱/ن/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰این شرکت، اوراق مرابحه عام دولت ۸۵-شرایط خاص ۰۱۰۷ در نماد معاملاتی (اراد۸۵۱) و نمونیک G۸۵Q۱، اوراق مرابحه عام دولت ۸۶-شرایط خاص ۰۲۰۴ در نماد معاملاتی (اراد۸۶۱) و نمونیک G۸۶Q۱ و اوراق مرابحه عام دولت ۸۷-شرایط خاص ۰۳۰۳ در نماد معاملاتی (اراد۸۷۱) و نمونیک G۸۷Q۱ با قیمت اسمی هر ورقه ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال امروز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ پذیره‌‌نویسی می‌شود.برای اطلاع از جزئیات بیشتر درباره این اوراق می‌توانید به اطلاعیه های مذکور واقع در وبسایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران