• نمادهای معاملاتی(چافست)،(پاسا)،(دشیمی)،(قهکمت)مشمول رفع گره معاملاتی
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۰۸:۲۸:۱۴

    به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت های افست(چافست)، ایران یاسا تایر و رابر(پاسا)، شیمی دارویی داروپخش(دشیمی) و قند هکمتان(قهکمت) مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می باشند.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران