• توقف نماد (تنوین۱) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۰۸:۰۰:۱۲

    به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت تامین سرمایه نوین (تنوین۱) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت ۱۰ روز معاملاتی جاری با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران