• ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران سه ماهه به ۱۶ برابر سقف برجام رسید.
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۰۷:۲۲:۴۱

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، طبق جدیدترین گزارش رافائل گروسی به اعضای شورای حکام ، ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران با ۲۷۳ کیلو افزایش طی دوره سه ماهه اواخر بهمن‌ماه تا اواخر اردیبهشت‌ به ۱۶ برابر سقف تعیین شده در برجام رسیده است. همچنین ذخایر اورانیوم ۲۰ درصدی ایران ۶۲.۸ کیلو است. در این رابطه کاظم غریب آبادی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان های بین المللی در وین هم اعلام کرد: گزارش آژانس در راستای اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت و توقف اقدامات داوطلبانه و فراپادمانی تهیه شده و به درستی ، مبین اجرای تصمیم ایران است. همچنین مدیر کل در این گزارش تصریح کرده فعالیت های راستی آزمایی و نظارتی آژانس در ارتباط با اجرای برجام، تحت تأثیر تصمیم ایران به توقف اجرای تعهدات هسته ای تحت برجام شامل پروتکل الحاقی قرار گرفته است.