• ۶ شرکت بورسی و فرابورسی مجوز افزایش سرمایه ۱۴۴۰ تا ۳۶ درصدی گرفتند.
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۰۷:۱۷:۱۹

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، ۶ شرکت شیشه دارویی رازی، تامین ماسه ریخته گری، شیشه سازی مینا، سپیدار سیستم آسیا، بورس کالا و داروسازی سبحان انکولوژی به ترتیب مجوز افزایش سرمایه ۱۴۴۰، ۷۳۹، ۲۵۳، ۲۵۰، ۱۰۰ و ۳۶ درصدی را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند. براین اساس، "کرازی" سرمایه فعلی را از ۱۲۰ میلیارد تومان به ۱.۸ هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و برای اصلاح ساختار مالی صرف می شود. سرمایه فعلی "کماسه" نیز از ۲۲ به ۱۸۴.۶ میلیارد تومان می رسد. ۹ میلیارد تومان از تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته و ۱۵۳.۶ میلیارد تومان دیگر از محل تجدید ارزیابی اعمال و صرف اصلاح ساختار مالی می شود. همچنین "کمینا" سرمایه فعلی را از ۳۵.۸ به ۱۲۷.۳ میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی برای اجرای طرح احداث واحد تولید شیشه سبک در شهرک صنعتی البرز قزوین به ظرفیت سالانه ۶۰ هزار تن صرف می شود. سرمایه فعلی "سپیدار" هم از ۲۰ به ۷۰ میلیارد تومان می رسد. تامنی مالی این شرکت فرابورسی از محل سود انباشته و با هدف تأمین مخارج تولید محصول جدید و تأمین محل کار مناسب اعمال می شود. در این میان، "کالا" سرمایه فعلی را از ۲۵۰ به ۵۰۰ میلیارد تومان می رساند. ۱۹۷ میلیارد تومان از تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته و ۵۳ میلیارد تومان دیگر از محل سایر اندوخته ها اعمال و برای تعیین حداقل سرمایه مطلوب بورس‌ها و احداث ساختمان جدید صرف می شود. سرمایه فعلی "دسانکو" هم از ۹۶.۱ به ۱۳۱.۱ میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و برای اصلاح ساختار مالی اعمال می شود.