• صدور مجوز تغییر سرمایه کالا
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۱۷:۱۸:۴۶

    مجوز تغییر سرمایه شرکت بورس کالای ایران (سهای عام) صادر شد.