• توزیع ۷۲۰ ریال سود نقدی فافزا برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۱۶:۵۰:۴۴

    شرکت فولاد افزا سپاهان طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ مبلغ ۷۲۰ ریال (۵۰٫۰۳ درصد) از سود ۱٬۴۳۹ ریالی خود برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ را توزیع کرد.