• کاهش ۱۰٬۹۶۳٫۱ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۱۶:۴۵:۳۴

    شاخص کل با ۱۰٬۹۶۳٫۱ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۱۴۵٬۹۷۰٫۷ رسید.