• کاهش ۱۰٬۹۶۳٫۲ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۱۳:۰۱:۰۱

    شاخص کل با ۱۰٬۹۶۳٫۲ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۱۴۵٬۹۷۰٫۶ رسید.