• کاهش ۹٬۷۶۳٫۲ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۱۲:۰۱:۰۸

    شاخص کل با ۹٬۷۶۳٫۲ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۱۴۷٬۱۷۰٫۷ رسید.