• توقف نماد (غویتاح۱) - اطلاعات با اهمیت گروه الف
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۱۲:۰۰:۰۸

    به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (غویتاح۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت ویتانا متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت ۱۰:۰۰ جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران