• کاهش ۶٬۲۵۴٫۹ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۱۱:۰۱:۰۷

    شاخص کل با ۶٬۲۵۴٫۹ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۱۵۰٬۶۷۹ رسید.