• توقف نماد (فروی۱) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۱۰:۵۵:۲۸

    به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (فروی۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت ذوب روی اصفهان متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور ۶۰ دقیقه پس از انتشار این پیام، به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران