• بازگشایی نماد معاملاتی (قثابت)
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۱۰:۲۸:۵۴

    به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت قند ثابت خراسان (قثابت) با توجه به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی فوق العاده، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران