• توقف نماد معاملاتی (حبندر۱)
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۱۰:۱۳:۴۴

    به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (حبندر۱) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ در پایان معاملات امروز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ متوقف می شود. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران