• کاهش ۴٬۴۲۹٫۷ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۱۰:۰۱:۰۵

    شاخص کل با ۴٬۴۲۹٫۷ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۱۵۲٬۵۰۴٫۲ رسید.