• اتمام پذیره نویسی حق تقدم استفاده نشده در نماد معاملاتی (دتوزیعح۱)
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۰۹:۵۸:۴۹

    به اطلاع می‌رساند؛ با توجه به فروش تمامی حق تقدم استفاده نشده باقیمانده شرکت توزیع دارو پخش (دتوزیعح۱)، نماد معاملاتی مذکور متوقف شد. مقتضی است کارگزارانی که حق تقدم مذکور را خریداری نموده اند، می بایست وجه پذیره‌نویسی حق تقدم خریداری شده را همزمان با تسویه وجه معامله حق تقدم به شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز نمایند. بدیهی است مسئولیت واریز وجه معامله حق تقدم و همچنین وجه پذیره نویسی حق تقدم خریداری شده (ارزش اسمی هر سهم) بر عهده کارگزار مربوطه می باشد. شرکت سپرده گذاری مرکزی، وجوه حق تقدم استفاده نشده را به کارگزار فروشنده پرداخت نموده و کارگزار فروشنده مکلف است وجوه مذکور را به حساب ناشر واریز نماید. مدیرعملیات بازار فرابورس ایران