• توزیع ۸۰۰ ریال سود نقدی دتولید برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۰۹:۴۴:۵۹

    شرکت داروسازی تولید دارو(سهامی خاص) طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ مبلغ ۸۰۰ ریال (۹۰٫۴ درصد) از سود ۸۸۵ ریالی خود برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ را توزیع کرد.