• نمادهای معاملاتی(ولیز)،(ثنوسا)،(خرینگ)،(ثفارس)مشمول رفع گره معاملاتی
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۰۸:۵۶:۵۸

    به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های لیزینگ ایران(ولیز)،نوسازی و ساختمان تهران(ثنوسا)،رینگ سازی مشهد(خرینگ)،عمران و توسعه فارس(ثفارس)مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می باشند.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران