• معاملات بورس انرژی ایران - بازار عمده فروشی برق
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۰۸:۵۶:۵۶

    ۱$$بدین وسیله به اطلاع کارگزاران بورس انرژی ایران می رساند که نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف شده و فرآیند تحویل آن ها آغاز می گردد. مدیریت عملیات بازار