• توقف نماد (کمرجان۱) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۰۸:۵۶:۴۹

    به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (کمرجان۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت ۱۰:۰۰ جلسه معاملاتی جاری به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران