• افزایش ۱۷٬۳۹۹ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۱۷:۳۰:۱۳

    شاخص کل با ۱۷٬۳۹۹ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۱۵۶٬۹۳۳٫۸ رسید.