• افزایش ۱۷٬۳۵۶٫۷ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۱۴:۱۵:۰۱

    شاخص کل با ۱۷٬۳۵۶٫۷ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۱۵۶٬۸۹۱٫۵ رسید.