• توقف نماد (کقزوی۱) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
    ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۱۴:۱۲:۱۵

    به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (کقزوی۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت شیشه‌ قزوین‌ متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازارفرابورس ایران