• افزایش ۱۷٬۳۷۸٫۲ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۱۳:۰۲:۰۱

    شاخص کل با ۱۷٬۳۷۸٫۲ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۱۵۶٬۹۱۳ رسید.