• افزایش ۱۸٬۳۹۲٫۷ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۱۲:۰۱:۱۲

    شاخص کل با ۱۸٬۳۹۲٫۷ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۱۵۷٬۹۲۷٫۵ رسید.