• توقف نمادهای معاملاتی (تنوین)،(شکلر)
    ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۱۱:۱۵:۱۹

    به اطلاع میرساند، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های تامین سرمایه نوین(تنوین)، جهت برگزاری مجمع عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی ونیروکلر(شکلر) جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص اصلاح اساسنامه، متوقف خواهند شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران