• افزایش ۲۲٬۱۹۳٫۵ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۱۱:۰۲:۰۲

    شاخص کل با ۲۲٬۱۹۳٫۵ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۱۶۱٬۷۲۸٫۳ رسید.