• اطلاعیه مهم درخصوص اوراق اختیار فروش تبعی کویر(هکویر۱۰۹) و (هکویر۱۱۰)
    ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۱۰:۴۲:۳۲

    به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند، مطابق اطلاعیه های شماره ۱۸۱/۹۰۰۴۵ و ۱۸۱/۹۰۰۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ درخصوص عرضه اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت فولاد سپید فراب کویر(کویر)، در نماد(هکویر۱۰۹) تنها اشخاص حقیقی و سبد اشخاص حقیقی و در نماد(هکویر۱۱۰) تنها اشخاص حقوقی و سبد اشخاص حقوقی مجاز به خرید اوراق می باشند. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران