• بازگشایی نمادهای معاملاتی (خودکفا۱)،(گپارس۱)،(سمتاز۱)،(وگردش۱)
    ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۱۰:۲۷:۳۲

    به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (خودکفا۱)، امور رفاهی کارگزاران پارس (گپارس۱)، سیمان ممتازان کرمان (سمتاز۱) و بانک گردشگری (وگردش۱) پس از افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) ، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع رسانی می شود. در غیر اینصورت انجام معاملات در نمادهای مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی قبل از برگزاری حراج ناپیوسته امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران