• آغاز دوره معاملاتی اختیار خرید و فروش (وبملت) با سررسید آبان ماه ۱۴۰۰
    ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۰۹:۳۷:۵۷

    به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، معاملات قراردادهای اختیارمعامله خرید و فروش سهام بانک ملت (وبملت) با سررسید آبان ماه ۱۴۰۰ از امروز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زیر آغاز می گردد:نماد معاملاتی دارایی پایه: وبملتنحوه درج قرارداد: حداقل سه قرارداد؛ حداقل یک قرارداد در سود، یک قرارداد بی تفاوت، حداقل یک قرارداد در زیاننماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید:ضملت۸۰۳۸-اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۰/۰۸/۱۹ضملت۸۰۳۹-اختیارخ وبملت-۲۵۰۰-۱۴۰۰/۰۸/۱۹ضملت۸۰۴۰-اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۰/۰۸/۱۹ضملت۸۰۴۱-اختیارخ وبملت-۳۵۰۰-۱۴۰۰/۰۸/۱۹ضملت۸۰۴۲-اختیارخ وبملت-۴۰۰۰-۱۴۰۰/۰۸/۱۹ضملت۸۰۴۳-اختیارخ وبملت-۴۵۰۰-۱۴۰۰/۰۸/۱۹ضملت۸۰۴۴-اختیارخ وبملت-۵۰۰۰-۱۴۰۰/۰۸/۱۹ضملت۸۰۴۵-اختیارخ وبملت-۶۰۰۰-۱۴۰۰/۰۸/۱۹نماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله فروش:طملت۸۰۳۸-اختیارف وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۰/۰۸/۱۹طملت۸۰۳۹-اختیارف وبملت-۲۵۰۰-۱۴۰۰/۰۸/۱۹طملت۸ ۰۴۰-اختیارف وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۰/۰۸/۱۹طملت۸۰۴۱-اختیارف وبملت-۳۵۰۰-۱۴۰۰/۰۸/۱۹طملت۸۰۴۲-اختیارف وبملت-۴۰۰۰-۱۴۰۰/۰۸/۱۹طملت۸۰۴۳-اختیارف وبملت-۴۵۰۰-۱۴۰۰/۰۸/۱۹طملت۸۰۴۴-اختیارف وبملت-۵۰۰۰-۱۴۰۰/۰۸/۱۹طملت۸۰۴۵-اختیارف وبملت-۶۰۰۰-۱۴۰۰/۰۸/۱۹سایر مشخصات قراردادهای اختیار معامله به شرح زیر می باشد:اندازه قرارداد: ۱۰۰۰ سهمسقف هر سفارش: ۱۰۰ قراردادحداقل تغییر قیمت هر سفارش: یک ریالدامنه نوسان: نداردروزها و ساعات معاملاتی: شنبه تا چهارشنبه ۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰سقف موقعیت های باز و هم جهت: بدون محدودیتدوره معاملاتی: ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ لغایت ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ضرایب مورد استفاده در محاسبات وجوه تضمین اولیه، لازم و حداقل وجه تضمین این قراردادها:A=۲۰% B=۱۰% نسبت حداقل وجه تضمین: ۷۰%ضریب گرد کردن: ۱۰۰،۰۰۰ زمانبندی فرآیند اعمال:الف)زمان تسویه نقدی: یک روز کاری پیش از سررسیدب)زمان تسویه فیزیکی: سررسیدامکان تسویه نقدی به کسری از اندازه قرارداد: وجود دارد.سبک اعمال: اروپا یینحوه اعمال: غیرخودکارنوع تسویه در سررسید:الف)تسویه فیزیکیب)تسویه نقدی (در صورت توافق طرفین)همچنین نکات مهم در خصوص معاملات قراردادهای مذکور به شرح زیر است:۱- معاملات مربوط به این قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طریق کارگزارانی که مجوز معاملات برخط در این بازار را دارا باشند، قابل انجام است. ۲- با توجه به راه اندازی سامانه مدیریت ریسک و امکان محاسبات وجوه تضمین، اتخاذ موقعیت باز فروش در قراردادهای اختیارمعامله، به شرط کفایت وجوه تضمین، برای تمامی فعالان بازار سرمایه امکان پذیر می باشد.سرمایه گذاران محترم می توانند برای اطلاع از جزئیات بیشتر به اطلاعیه شماره ۱۸۱/۸۹۹۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ منتشره در سایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران به نشانی www.tse.ir مراجعه نمایند.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران