• مظنه‌گیری اوراق مرابحه عام دولت
    ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۰۸:۴۵:۲۴

    به اطلاع می‌رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره ۲۷۴۳/ن/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ این شرکت نمادهای معاملاتی مظنه‌ پذیره‌نویسی اوراق دولتی (مظنه۱) با نمونیک QM۲Q۱، (مظنه۳۱) با نمونیک QM۳Q۱ و (مظنه۴۱) با نمونیک QM۴Q۱ امروز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ تا ساعت ۱۲:۰۰ آماده مظنه‌گیری می‌باشد. لذا از کلیه نهادهای مالی واجد شرایط از جمله شرکت‌های تامین سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق های بازنشستگی و همچنین شرکت‌های بیمه‌ای دعوت می‌شود، تقاضاهای خود شامل تعداد اوراق و مبلغ مورد درخواست را در نمادهای (مظنه۱)، (مظنه۳۱) و(مظنه۴۱) ثبت نمایند. در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروری است: ۱) نماد (مظنه۱) مربوط به اوراق مرابحه عام دولت در نماد معاملاتی (اراد۸۵۱)، نماد (مظنه۳۱) مربوط به اوراق مرابحه عام دولت در نماد معاملاتی (اراد۸۶۱) و نماد (مظنه۴۱) مربوط به اوراق مرابحه عام دولت در نماد معاملاتی (اراد۸۷۱) می‌باشد. ۲) تاریخ سررسید اوراق مذکور در نماد معاملاتی (مظنه۱) تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴، (مظنه۳۱) تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴و (مظنه۴۱) تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ می‌باشد.۳) متقاضیان می‌بایست قیمت مدنظر خرید خود را در یک سفارش وارد سامانه نمایند. ۴) کلیه سفارش‌ها می‌بایست به صورت معتبر تا لغو در سامانه ثبت شود. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می‌توانید به سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران