• معاملات بورس انرژی ایران - بازار مصرف کنندگان بزرگ برق
    ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۰۸:۱۴:۴۲

    ۱$$بدین وسیله به اطلاع کارگزاران بورس انرژی ایران می رساند که در جلسه معاملاتی امروز نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ در بازار مصرف کنندگان بزرگ برق (بازار خرده فروشی برق) متوقف شده و فرایند تحویل آن آغاز می گردد. مدیریت عملیات بازار