• نمادهای معاملاتی(مرقام)،(زکوثر)،(پکویر)،(غاذر)مشمول رفع گره معاملاتی
    ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۰۸:۱۳:۲۸

    به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های ایران ارقام(مرقام)،سرمایه گذاری کشاورزی کوثر(زکوثر)،کویر تایر(پکویر)،کشت و صنعت پیاذر(غاذر)مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می باشند.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران