• افزایش ۳۰٬۱۸۶٫۱ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۱۸:۳۰:۱۰

    شاخص کل با ۳۰٬۱۸۶٫۱ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۱۳۹٬۵۳۴٫۹ رسید.