• افزایش ۳۰٬۱۳۲٫۲ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۱۷:۱۵:۰۲

    شاخص کل با ۳۰٬۱۳۲٫۲ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۱۳۹٬۴۸۰٫۹ رسید.