• توزیع ۱٬۱۰۰ ریال سود نقدی کرماشا برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
    ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۱۶:۳۹:۲۷

    شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ مبلغ ۱٬۱۰۰ ریال (۳۱٫۲۲ درصد) از سود ۳٬۵۲۳ ریالی خود برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ را توزیع کرد.