• توزیع ۹۷۰ ریال سود نقدی دکیمی برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
    ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۰۹:۱۸:۵۱

    شرکت صنعتی کیمیدارو طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ مبلغ ۹۷۰ ریال (۸۰٫۵۶ درصد) از سود ۱٬۲۰۴ ریالی خود برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ را توزیع کرد.