• افزایش۵۳۴٫۶۵ درصدی سرمایه ورازی
    ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۱۶:۳۲:۵۹

    شرکت بیمه رازی (سهامی عام) سرمایه خود را از ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۱۹٬۰۳۹٬۴۵۳ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۵۳۴٫۶۵ درصد افزایش تاریخ: ۱۴۰۰/mm/۰۴ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد