• توزیع ۶۵۰ ریال سود نقدی ما برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
    ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۱۶:۲۷:۵۳

    شرکت بیمه ما (سهامی عام در شرف تاسیس) طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ مبلغ ۶۵۰ ریال (۵۰٫۶۲ درصد) از سود ۱٬۲۸۴ ریالی خود برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ را توزیع کرد.