• افزایش ۳۰٬۱۳۰٫۷ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۱۵:۱۵:۰۱

    شاخص کل با ۳۰٬۱۳۰٫۷ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۱۳۹٬۴۷۹٫۴ رسید.