• برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام در نماد (رفاه۱)
    ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۱۵:۰۱:۱۹

    به اطلاع می‌رساند؛مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه (رفاه۱) در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ برگزار می‌شود. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران