• برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام در نماد (سپرده۱)
    ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۱۴:۵۸:۳۶

    به اطلاع می‌رساند؛مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سپرده۱) در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ برگزار می‌شود. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران