• افزایش۹۷۵٫۶۹ درصدی سرمایه ملت
    ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۱۴:۵۱:۰۶

    شرکت بیمه ملت سرمایه خود را از ۲٬۸۵۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۳۰٬۶۵۷٬۲۱۳ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۹۷۵٫۶۹ درصد افزایش تاریخ: ۱۴۰۰/mm/۰۳ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد