• افزایش ۳۰٬۱۳۰٫۷ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۱۴:۱۵:۰۱

    شاخص کل با ۳۰٬۱۳۰٫۷ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۱۳۹٬۴۷۹٫۴ رسید.