• افزایش۴۷٫۳۷ درصدی سرمایه پخش
    ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ ۰۷:۴۱:۱۳

    شرکت پخش البرز (سهامی عام) سرمایه خود را از ۹۵۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۴۷٫۳۷ درصد افزایش تاریخ: ۱۴۰۰/mm/۰۵ افزایش از محل مطالبات و آورده: ۱۰۰ درصد