• افزایش ۲۹٬۹۹۳٫۳ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۱۲:۰۱:۱۲

    شاخص کل با ۲۹٬۹۹۳٫۳ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۱۳۹٬۳۴۲٫۱ رسید.