• ارسال درخواست افزایش ۸ تا ۱۰ درصدی تخفیف نرخ خوراک صنعت مهم بورسی.
    ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۱۱:۱۶:۱۱

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، ناصر عاشوری با اشاره به پیگیری دریافت تخفیف بیشتر برای خوراک پالایشگاه ها به همفکران گفت: با توجه به اینکه نرخ خوراک پالایشگاه ها را دولت تعیین می کند و پس از فرآیند تولید، تعیین کننده قیمت فروش فرآورده ها نیز دولت است، صنعت پالایشی نمی تواند نقش چندانی در تعیین قیمت ها داشته باشد. فقط از طریق ارائه و پیشنهاد راهکارهایی به دولت می تواند بر آن اثرگذاری داشته باشد. وی افزود: با توجه به اینکه هدف گران شدن نرخ خوراک صنایع پایین دستی مانند سوخت هواپیما، سوخت ماشین ها، بنزین و گازوئیل نیست بنابراین انتظار می رود دولت بر روی قیمت خوراک پالایشگاه ها که همان نفت خام و میعانات گازی است، تخفیفاتی را در نظر بگیرد. پالایشگاه ها علاوه بر هزینه های جاری با هزینه های تعمیرات، حقوق و دستمزد، طرح های توسعه ای، طرح های کیفی سازی و ساز و کارهای ساخت انبار برای شرایط سخت روبرو هستند.بنابراین با توجه به افزایش هزینه های این صنعت دولت باید تخفیفات بیشتری را بر روی نرخ خوراک پالایشگاه ها اعمال کند. عاشوری ادامه داد: میزان تخفیفی که به خوراک پالایشگاه ها داده می شود پنج درصد کمتر از قیمت فوب خلیج فارس است. تقاضای صنعت پالایش افزایش میزان این تخفیف از ۵ درصد حداقل به ۸ تا ۱۰ درصد است. در همین راستا به مجلس و دولت نامه ارسال و درخواست مطرح شده ضمن اینکه از اعضای کمیسیون انرژی دعوت شده بود دیروز جهت بازدید میدانی از دو پالایشگاه ستاره خلیج فارس و بندرعباس حضور یابند که مجددا درخواست صنعت پالایش مطرح شد.